Slovenia

Country article in printed Atlas

Brunnbauer, U. (2010). Slovenia. In L. Raphael & I. Porciani (Eds.), Atlas of European Historiography. The Making of a Profession 1800-2005 (pp. 105–106). Palgrave.

Chronology
1850 Historischer Verein für Krein (Historical Society of Krain) in Ljubljana
1864 Museumsverein (Museum Society of Krain) in Ljubljana
1888 Kranjski deželni muzej (Regional Museum of Krain) in Ljubljana; renamed Narodni muzej (National Museum, 1921) and Narodni muzej Slovenije (National Museum of Slovenia, 1997)
1891–1910 First historical journals in Slovenian
1903 Zgodovinsko društvo za Slovensko Štajersko (Historical Society for Slovenian Styria) in Maribor, later renamed Zgodovinsko društvo v Mariboru (Historical Society in Maribor)
1920 Historični seminar (Seminar in History) at the Philosophical Faculty of the University of Ljubljana (founded in 1919); renamed Zgodovinski inštitut (Institute for History, 1948) and Oddelek za zgodovino (Department for History, 1962)
1926 Državni arhiv (State Archive) in Ljubljana, renamed Arhi Republike Slovenije (Archive of the Republic of Slovenia, 1991)
1946 Zgodovinsko društvo za Slovenijo (Historical Society of Slovenia)
1947 Zgodovinski inštitut (Institute of History) at the Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Slovenian Academy of Sciences) Ljubljana; renamed Zgodovinski inštitut Milka Kosa (‘Milko Kos’ Historical Institute) in 1977
1948 Muzej narodne osvoboditve (National Liberation Museum) renamed Muzej ljudske revolucije (Museum of the People’s Revolution, 1958) and Muzej novejše zgodovine Slovenije (Museum of Contemporary History, 1994)
1959 Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (Institute for the History of the Workers’ Movement), Ljubljana; renamed Inštitut za novejšo zgodovino (Institute for Contemporary History, 1989)
1974 University of Maribor, historical department
1994 Zgodovinsko društvo Celje (Historical Society of Celje)
2004 Inštitut za zgodovinske študije (Institute for Historical Studies) at the Primorie University in Koper

 

Bibliography

(References are included up to 2009)

Legal Notice | 
Data policy