Poland

Country article in printed Atlas

Chronology
1800 Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Association of Friends of Sciences) in Warsaw
1805 History Chair at the University of Wilno
1808 Archiwum Główne Akt Dawnych (Central Archives of Historical Records) in Warsaw
1811 General history at the University of Lemberg (Lwów)
1815 General history at the Jagiellonian University in Kraków
1864 Monumenta Poloniae Historica in Kraków
1870 Muzeum Narodu Polskiego (Polish National Museum) in Rapperswil (Switzerland)
1872 Akademia Umiejętności w Krakówie (Academy of Arts and Sciences in Kraków)
1879 Muzeum Narodowe (National Museum) in Kraków
1887 Kwartalnik Historyczny (Historical Quarterly) in Lwów
1905 Przegląd Historyczny (Historical Review) in Warsaw
1915 Reopening of the University of Warsaw
1918–19 Universities of Wilno, Lublin and Poznań founded
1919 Archiwum Akt Nowych (Warsaw)
1924 Polskie Towarzystwo Historyczne (Polish Historical Society) in Lwów
1939 German occupation: closure of all cultural institutions
1944–5 Reopening of universities at Lublin, Łódź, Toruń , Wrocław, Warsaw, Poznań
1948 Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka (AuschwitzBirkenau State Museum)
1948 Wiadomości Historyczne journal (Historical News) in Warsaw
1953 Polska Akademia Nauk (Polish Academy of Sciences) in Warsaw
1990 Museum Niepodległości (Museum of Independence) in Warsaw
2000 Instytut Pamięci Narodowej (Institute of National Remembrance) in Warsaw

 

Bibliography

(References are included up to 2009)

Legal Notice | 
Data policy