Netherlands

Country article in printed Atlas

Chronology
1808 Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten (Royal Institute of Sciences, Arts and Letters), since 1851 Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (Dutch Royal Academy of Sciences), Amsterdam.
1814 Rijksarchief (Public Record Office), The Hague.
1818 First chair in Archaeology and Museum van Oudheden (Museum of Antiquities), Leiden.
1836 Journal Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde (Contributions for National History and Archaeology), Arnhem.
1845 Historisch Gezelschap, from 1850 Historisch Genootschap (Historical Society), Utrecht.
1850 First chair in (Universal) History, Leiden.
1858 Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (Royal Antiquary Society).
1860 First chair in National History at Leiden University held by Robert Fruin.
1876 Higher Education Law, providing legal grounds for chairs in History.
1902 Commissie van Advies voor’s Rijks Geschiedkundige Publicatiën (Advisory Commission for the National Historical Publications), The Hague.
1912 Het Nederlandsch Openluchtmuseum (Dutch Open Air Museum), Arnhem.
1921 Academisch Statuut, History as an academic discipline with its own degree.
1928 Nederlands Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen (Dutch Committee for Historical Sciences).
1935 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG – IISH, International institute of Social History) and the Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV, International Archive for the Women’s Movement), Amsterdam.
1945 Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD, National Institute for War Documentation), Amsterdam.
1947 Elizabeth Visser first female professor of History.
1969-73 Denominational documentation centres and institutes for parliamentary history.

 

Bibliography

(References are included up to 2009)

Blaas, P. (2000). Geschiedenis en nostalgie. De historiografie van een kleine natie met een groot verleden.Verspreide historiografische opstellen. Verloren.
Blom, H. (1985). Een eeuwfeest? Een verkenning ter gelegenheid van de laatste aflevering van deel honderd van de BMGN. B3dragen En Mededelingen Betreffende de Geschiediens Der Nederlanden, 100(4), 576–587.
Boer, P. den. (1981). Miracle français et retard néerlandais: quelques jalons pour une historiographie comparee. In L’Histoire et ses Méthodes. Actes du Colloque Franco-Néerlandais de novembre 1980 a Amsterdam (pp. 89–108). Presses Universitaires.
Borgan, M. L. (1991). Research Guide to Libraries and Archives in the Low Countries. Greenworld.
Dorsman, L., Jonker, E., & Ribbens, K. (2000). Het zoet en het zuur: geschiedenis in Nederland. Wereldbibliotheek.
Haan, F. de. (n.d.). A “Truly International” Archive for the Women’s Movement (IAV, now IIAV): From its Foundation in Amsterdam in 1935 to the Return of its Looted Archives in 2003. Journal of Women’s History, 16(4), 148–172.
Hunink, M. (1986). De papieren van de revolutie. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 1935–1947. Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
Kooijmans, K. (Ed.). (1989). Bron en publikatie: voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen. Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis.
Pam, M. (1998). De onderzoekers van de oorlog. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en het werk van Dr. L. de Jong. SDU.
Pelgrom, A. R., & Rittersma, R. R. (2010). Netherlands. In L. Raphael & I. Porciani (Eds.), Atlas of European Historiography. The Making of a Profession 1800-2005 (pp. 141–144). Palgrave.
Strupp, C. (1998). Die Institutionalisierung der Geschichtswissenschaft in den Niederlanden. Otto Oppermann und das Institut für mittelalterliche Geschichte in Utrecht. Rheinische Vierteljahrsblätter, 62, 320–352.
Strupp, C. (239 C.E.). `...welch’ eine Riesenaufgabe die meisten Professoren bereits verrichten müssen ....“ Geschichtswissenschaftliche Lehre an den niederländischen Universitäten im 19. und frühen 20. Jahrhundert. In G. Lingelbach (Ed.), Vorlesung – Seminar – Repetitorium: Universitäre geschichtswissenschaftliche Lehre im historischen Vergleich. Martin Meidenbauer.
Tollebeek, J. (1990). De toga van Fruin: denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860. Wereldbibliotheek.
Tollebeek, J. (1994). De ijkmeesters: opstellen over de geschiedschrijving in Nederland en België. Bert Bakker.
Tollebeek, J., Verschaffel, T., & Wessels, L. H. M. (2002). De palimpsest. Geschiedschrijving in de Nederlanden 1500–2000 (Vol. 2). Verloren.
Overzicht — NIAS-KNAW. (n.d.). Retrieved April 10, 2017, from http://www.nias.knaw.nl/fellows

Legal Notice | 
Data policy