Latvia

Country article in printed Atlas

Chronology
1815 Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst (Courland Society of Literature and Art) in Mitau
1818 Kurländisches Provinzialmuseum (Provincial Museum of Courland) in Mitau
1869 Rīgas Latviešu biedrība Zinību komisija (Scientific Commission of the Riga Latvian Society) and its museum (later State Historical Museum)
1896 Tenth all-Russian Archaeological Congress and Latviešu etnogrāfiskā izstāde (Latvian Ethnographic exhibition) in Riga
1919 The Latvijas Universitāte (University of Latvia), the Latvijas Valsts arhīvs (Latvia State Archive) and the Kara muzejs (Museum of War) in Riga
1928 Latvijas Brīvdabas muzejs (Latvian Ethnographic Open Air Museum) in the surroundings of Riga
1936 Latvijas vēstures institūts (Latvia Institute of History)
1946 Latvijas PSR Zinātņu Akadēmija (Latvian SSR Academy of Sciences, since 1990 Latvijas Zinātņu Akadēmija – Latvian Academy of Sciences)
1993 Latvijas Okupācijas muzejs (Museum of the Occupation of Latvia, 1940-91) in Riga
1998 The Latvijas Vēsturnieku komisija (Commission of the Historians of Latvia

 

Bibliography

(References are included up to 2009)

Dribins, L. (1997). Nacionālais jautājums Latvijā 1850–1940. Historiogrāfisks apskats: Latviešu autori. Mācību apgāds.
Duhanovs, M. (Riga). Baltijas muižniecība laikmetu maiņā. Baltijas muižniecības politika 19. gs. 50.-70. gados un tās apoloģētiskās historiogrāfijas kritika. Zinātne.
Garleff, M. (1995). Zwischen Konfrontation und Kompromiss. Oldenburger Symposium: ‘Interethnische Beziehungen in Ostmitteleuropa als historiographisches Problem der 1930er/1940er Jahre.’ Oldenbourg.
Ivanovs, A. (2002). Apcerējumi par Latgales vēstures historiogrāfiju (lîdz 1945. gadam). Latgales Kultūras centrs.
Ivanovs, A. (2002). Apcerējumi par Latgales vēstures historiogrāfiju. Latgales Kultūras centrs.
Ivanovs, A., & Šteimanis, J. (1999). Latgales vēstures historiogrāfija (1946-1999). Latgales Kultūras centrs.
Ivanovs, A., & Šteimanis, J. (1999). Latgales vēstures historiogrāfija. Latgales Kultūras centrs.
Jensen, O. W. (Ed.). (1999). Inside Latvian Archaeology. University Department of Archaeology.
Mednis, I. (2005). Savu vēsturi mēs rakstījām visi kopā. LU žurnāla ‘Latvijas Vēsture’ fonds.
Ose, L. (2001). Latvijas viduslaiku piļu pētniecība 18.-20. gadsimtā (Latvijas viduslaiku pilis II). Latvijas Vēstures institūta apgāds.
Počs, K. (1993). Ieskats Latgales vēstures historiogrāfijā (lîdz 1945. gadam). Latgales Kultūras centrs).
Rauch, G. von (Ed.). (1986). Geschichte der deutschbaltischen Geschichtsschreibung. Bölhau.
Sne, A. (2010). Latvia. In L. Raphael & I. Porciani (Eds.), Atlas of European Historiography. The Making of a Profession 1800-2005. Palgrave.
Šnore, R. (1936). Latvijas senvēstures pētīšanas darbs valsts pastāvēšanas 20 gados. Senatne Un Māksla, 2.
Šteimanis, J. (1997). Latvijas vēstures pētniek. Saule.
Stradiņš, J. (1998). Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības. Zinātne.
Strods, H. (Ed.). (1999). Latvijas Valsts Universitātes vēsture, 1940–1990. Latvijas Universitāte).
Zeids, T. (n.d.). Latviešu vēstures zinātnes attīstība 1918–1938. Ceļi, 9, 89–115.
Zutis, J. (1949). Ocherki po istoriografii Latvii (Vol. 1). Latgosizdat.
Germanija i Pribaltika. Problemy politicheskih I kul’turnyh svjazej,. (1985). Germanija i Pribaltika. Problemy Politicheskih I Kul’turnyh Svjazej, 65–97.
Historical research in Lithuania today. (n.d.). Baltic and Scandinavian Countries, 1938, 24–29.

Legal Notice | 
Data policy