Romania

Country article in printed Atlas

Chronology
1840 Arhiva Românească (Romanian Archive) in Iaşi
1843 Academia Mihăileană (Academy of Prince Mihail Sturdza) in Iaşi
1845 Magazin Istoric pentru Dacia (Historical Magazine for Dacia) in Bucharest
1862 Arhivele Statului (State Archives) in Bucharest
1864 Romanian History, University of Bucharest
1867 Societatea Academică Română (Romanian Academic Society) in Bucharest, since 1879 Academia Română (Romanian Academy)
1901 Societatea istorică română (Romanian Historical Society) in Bucharest
1910 Comisia Istorică a României (Historical Commission of Romania)
1915 Revista istorică (Historical Review) in Bucharest
1927 Comitetul Naţional al Istoricilor Români (National Committee of Romanian Historians)
1931 Revista istorică română (Romanian Historical Review)
1937 Institutul de Istorie Universală (Institute of World History) in Bucharest, founded by Nicolae Iorga
1949 Societatea de ştiinţe istorice şi filologice (Society for Historical and Philological Sciences) in Bucharest
1951 Institutul de Istorie a Partidului (Institute for Party History) in Bucharest
1967 Magazin Istoric (Historical Magazine) in Bucharest
1968 Societatea de ştiinţe istorice din România (Romanian Society for Historical Sciences) in Bucharest
1972 Muzeul Naţional de Istorie (National History Museum) in Bucharest
1993 Centrul de Studii Transilvane (Centre for Transylvanian Studies) in Cluj
1993 Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului (National Institute for the History of Totalitarianism) in Bucharest
2003 Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc (National Institute for the Memory of the Romanian Exile) in Bucharest

 

Bibliography

(References are included up to 2009)

Constantiniu, F. (2007). De la Răutu şi Roller la Muşat şi Ardeleanu. Editura Enciclopedică.
Drāgan, I. (2000). The Romanian Archives and Their Documentary Libraries. Provenance, Journal of the Society of Georgia Archivists, 18(1). https://digitalcommons.kennesaw.edu/provenance/vol18/iss1/3
Georgescu, V. (1991). Politică şi istorie: cazul comuniştilor români: 1944–1977. Editura Humanitas.
Mihalache, A. (2003). Istorie şi practici discursive în România “democrat-populară.” Editura Albatros.
Murgescu, B. (2003). A fi istoric în anul 2000. ALL.
Murgescu, B. (2003). The Romanian Historiography in the 1990’s. Romanian Journal of Political Science, 3(1), 30–59.
Murgescu, B. (2010). Romania. In R. Lutz & I. Porciani (Eds.), Atlas of European Historiography. The Making of a Profession 1800-2005 (pp. 98–101). Palgrave.
Nastasă, L. (1999). Generaţie şi schimbare în istoriografia română (sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX). Presa Universitară Clujeană.
Nastasă, L. (2007). Suveranii’ Universităţilor româneşti. Mecanisme de selecţie şi promovare a elitei intelectuale. I. Profesorii Facultăţilor de Filosofie şi Litere (1864–1948). Editura Limes.
Opris, I. (2004). Istoricii şi Securitatea. Editura Enciclopedică.
Pecican, O. (2005). Poarta leilor. Istoriografia tânără din Transilvania (1990–2005). Editura Grinta.
Ţugui, P. (1999). Istoria şi limba română în vremea lui Gheorghiu-Dej. Memoriile unui fost şef de Secţie a CC al PMR. Editura Ion Cristoiu).
Verdery, K. (1991). National Ideology under Socialism. Identity and Cultural Politics in Ceauşescu’s Romani. University of California Press.
Vultur, S. (2004). New Topics, New Tendencies and New Generations of Historians in Romanian Historiography. In U. Brunnbauer (Ed.), (Re)Writing History. Historiography in Southeast Europe after Socialism (pp. 236–276). Lit Verlag.
Zub, A. (1989). Istorie şi istorici în România interbelică. Editura Junimea.
Zub, A. (1985). De la istoria critică la criticism (Istoriografia română la finele secolului XIX şi începutul secolului XX). Editura Academiei).
Enciclopedia istoriografiei româneşti. (1978). Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Legal Notice | 
Data policy