Lithuania

Country article in printed Atlas

Chronology
1812 Baublys (private Lithuanian Ethnographic Museum) in Bijotai, near Skaudvilė
1852 Vilenskich centralniy archiv (Vilnius Central Archives of Early Register Books)
1856 Vilenskiy muzei stariny (Museum of Antiquities in Vilnius)
1907 Lietuvių mokslo draugija (Society of Lithuanian Science) and Lietuvių Tautos Muziejus (Museum of the Lithuanian Nation) in Vilnius
1921 Centralinis Valstybės Archyvas (Central State Archives) in Kaunas
1922 University of Lithuania (from 1930 University of Vytautas the Great) in Kaunas
1929 Lietuvos istorijos draugija (Lithuanian Historical Society) in Kaunas
1936 Vytauto Didžiojo karo muziejus (Vytautas the Great War Museum) in Kaunas
1936 Department of History of the Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija (Lithuanian Catholic Academy of Sciences) in Kaunas
1939 Lituanistikos Institutas (Institute of Lithuanian Studies) in Kaunas
1941 Lietuvos istorijos institutas (Lithuanian Institute of History) in Vilnius
1951 Institute of Lithuanian Studies in Exile in Chicago
1956 Journal Lietuvių Tautos Praeitis (The Past of the Lithuanian Nation) in Chicago
1960 Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejus (Museum of History and Ethnography), since 1992 Lietuvos nacionalinis muziejus (Lithuanian National Museum) in Vilnius
1971 Lietuvos istorijos metrastis (Yearbook of Lithuanian history) in Vilnius
1992 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras (Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania) and Genocido aukų muziejus (Museum of Genocide Victims) in Vilnius

 

Bibliography

(References are included up to 2009)

Čepėnas, P. (Ed.). (1972). Lietuvos universitetas 1579-1803- 1922. Lietuvių profesorių draugija Amerikoje.
Gaigalaitė, A. (2002). Į save ir istoriją pažvelgus. Vaga.
Gieda, A. (2005). Lietuvos istorikų bendruomene. Naujasis Židinys, 11–12, 550–555.
Hermann, A. (1992). Die historische Forschung über Litauen in der Bundesrepublik. Litauisches Kulturinstitut.
Krapauskas, V. (n.d.). Marxism and Nationalism in Soviet Lithuanian Historiography. Journal of Baltic Studies, 23, 239–260.
Krapauskas, V. (2000). Nationalism and Historiography. The Case of Nineteenth Century Lithuanian Historicism. Boulder-Columbia University Press.
Kubilius, J. (Ed.). (1977). Vilniaus universiteto istorija 1803–1940. Mokslas.
Kubilius, J. (1979). Vilniaus universiteto istorija 1940–1979. Mokslas.
Lasinskas, P. (2004). Istorijos mokslas Vytauto Didžiojo universitete 1922–1940 metais. Vaga.
Nikžentaitis, A. (1995). Litauisch-preußische Beziehungen im Mittelalter. Der litauische Forschungsstand (N. Angermann & J. Tauber, Eds.; pp. 21–30). Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk.
Ragauskas, A. (1993). VDU mokslininkai istorijos mokslo kongresuose 1918–1940 metais. VDU Ir LKMA Septyniasdešimtmetis, 169–184.
Rūgytė, A. (1981). Lietuvių istorijos draugija 1956–1981. Lietuvių istorijos draugija.
Selenis, V. (2008). The Community of Historians in Lithuania during 1918–1940. Vytautas Magnus University, Institute of Lithuanian Histor.
Selenis, V. (2007). Lietuvos istorikų bendrija 1918-1944 metais. Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla.
Selenis, V. (2010). Lithuania. In L. Raphael & I. Porciani (Eds.), Atlas of European Historiography. The Making of a Profession 1800-2005 (pp. 83–85). Palgrave.
Zajączkowski, S. (1935). ‘Litewski ruch naukowy w zakresie historii.’ Kwartalnik Historyczny Rocznik.
Simono Daukanto pasaulis. (2000). In Praeitis, istorija ir istorikai (pp. 37–49). Vaga.

Legal Notice | 
Data policy