Czech Republic

Country article in printed Atlas

Chronology
1796 Chair of General and World History, University of Prague
1817 Moravské museum (Moravian Museum) in Brno/Brünn
1818 Museum Království českého (Museum of Bohemian Kingdom) in Prague
1824 History of the German and Austrian Empire introduced as a subject at the University of Prague
1829 Scriptores rerum bohemicarum: edition of Bohemian state documents
1836 Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae: edition of Moravian documents
1838 Moravský stavovský archiv (Moravian Land Archive) in Brno/Brünn
1840 Archiv český (Bohemian Archive): edition of documents in Czech language
1848–50 Reform of the University of Prague
1862 Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen (Society for the History of Germans in Bohemia)
1862 Archiv země české (Archive of the Bohemian Land) in Prague
1866 Historický spolek (Society of Czech Historians) in Prague
1869 Časopis matice moravské (Review of Moravian Foundation), a leading journal for Moravian history in the Czech language
1871 Historický klub (Historical Club), Czech
1873–74 Historical seminar at the University of Prague
1882 Division of the University of Prague into German and Czech universities
1890 Česká akademie věd a umění Czech (Academy of Sciences and Arts)
1895 Český časopis historický (Czech Historical Review)
1898 Slovanský přehled (Slavonic Review), Czech
1904 Bibliografie českých dějin (Bibliography of Czech History)
1919 Státní archivní škola (State Archive School) in Prague
1920 Československý státní ústav historický (Czechoslovak State Historical Institute)
1925 Milada Paulová first woman habilitated in history
1935 Československá společnost historická (Society of Czechoslovak Historians)
1950 Ústav dějin KSČ (Institute of History of the Communist Party of Czechoslovakia) in Prague
1952 Československá akademie věd (Czechoslovak Academy of Sciences) with the Historický ústav (Historical Institute) and the Ústav dějin socialistických zemí (Institute for the History of Socialist Countries)
1954 Státní ústřední archiv (Central State Archive) in Prague
1990 Ústav pro soudobé dějiny (Institute of Contemporary History) in Prague

 

Bibliography

(References are included up to 2009)

Brenner, C., Franzen, E. K., Haslinger, P., & Luft, R. (Eds.). (2006). Geschichtsschreibung zu den böhmischen Ländern.Wissenschaftstraditionen – Institutionen – Diskurse. Oldenburg.
Gomy, M. (2007). Przede wszystkim ma być naród. Marksistowskie historiografie w Europie Środkowo-Wschodnie. Wydawnictwo Trio.
Hanzal, J. (1999). Cesty české historiografie 1945–1989. Karolinum.
Havranek, J. (2001). Institutionen der tschechischen Geschichtswissenschaft bis zum Zweiten Weltkrieg. In M. Middell, G. Lingelbach, & F. Hadler (Eds.), Historische Institute im internationalen Vergleich (pp. 173–184). Akademische Verlagsanstalt.
Havranek, J., & Pousta, Z. (Eds.). (1997). Dějiny Univerzity Karlovy. Karolinum.
Hlaváček, I. (1988). Přehledné dějiny pomocných věd historických v českých zemích (se zvláštním zřetelem ke stolici oboru na filozofické fakultě Univerzity Karlovy). 200 Let Pomocných Věd Historických Na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy, 13–134.
Kolai, P. (2008). Geschichtswissenschaft in Zentraleuropa. Die Universitäten Prag,Wien und Berlin um 1900. Akademische Verlagsanstalt.
Kolar, P. (2010). Czech Republic. In L. Raphael & I. Porciani (Eds.), Atlas of European Historiography. The Making of a Profession 1800-2005 (pp. 148–152). Palgrave.
Kutnar, F. (1997). Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Lidove noviny.
Lemberg, H. (Ed.). (2003). Universitäten in Nationalkonkurrenz. Zur Geschichte der Prager Universitäten im 19. und 20. Jahrhundert. Oldenburg.
Neumüller, M. (1971). Zur deutschliberalen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts in Böhmen. Zeitschrift Für Ostforschung, 20, 441–465.
Plaschka, R. (1955). Von Palacký bis Pekař. Geschichtswissenschaft und Nationalbewusstsein bei den Tschechen. Böhlau.
Seibt, F. (Ed.). (1984). Die Teilung der Prager Universität und die intellektuelle Desintegration in den böhmischen Ländern. Oldenburg.
Seibt, F. (1986). Vereinswesen und Geschichtspflege in den böhmischen Ländern. Oldenburg.
Soukup, P., & Smahel, F. (Eds.). (2004). Německá medievistika v českých zemích do roku 1945. Filosfia.
Štaif, J. (1997). Historici, dějiny a společnost. Historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Golovu školu 1790–1900. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Legal Notice | 
Data policy